De risico’s van permanente make-up

Welke risico’s en nadelen ten aanzien van Pigment zou u kunnen tegen komen?

De schadelijke en onveilige bestanddelen van de meest gebruikte en goedkopere PMU pigmenten zijn;

IJzeroxide & zware metalen:

U heeft vast wel eens iemand gezien die jaren geleden een permanent make-up heeft laten zetten en waarvan de wenkbrauw nu oranje rood is. Dat zijn de ijzeroxides die overgebleven uit het pigment. Deze ijzeroxide kunnen niet worden afgebroken en zullen dan ook je hele leven aanwezig blijven in je lichaam. Ook bij het plaatsen van nieuwe veilige PMU komt uiteindelijk de oranje/rode kleur van de ijzeroxide weer omhoog. Een bijkomend gevaarlijk en zeer pijnlijk risico is dat tijdens MRI of CT scan zeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan omdat de ijzeroxides opgewarmd worden en deze als het ware kunnen gaan snijden in de huid en voor wonden kunnen zorgen.
IJzeroxide pigmenten kunnen nikkel sporen in het lichaam loslaten en met een hogere nikkel concentratie >10ppm kunnen allergische reacties worden opgewekt.

NDELA:

NDELA is een verzamelnaam van een kankerverwekkend materialen welke in kleurstoffen verwerkt is.

PAK:

Stofgroep van polycyclische aromatische koolwaterstoffen is giftig en tevens kankerverwekkend.

AZO:

AZO is een synthetische kleurstof ook wel een van de stoffen die in ons voedsel verwerkt is onder E-nummers en zijn voornamelijk kankerverwekkend.

Amina:

Amina is een aromatisch en Kankerverwekkend materiaal. Dit zou gevolgen voor uw gezondheid op langer termijn kunnen geven.
Lees ook een artikel van het NVWA over het gebruik van gevaarlijke kleurstoffen.